Υφάσματα VS

Υφάσματα VS

ITAΛΙΚΟ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΙΡΙΣ 2813

ΔΙΟΜΑΧΗ 2913

ΓΑΛΗΝΗ 2613

ΘΕΜΙΣ 2713

ΛΗΤΩ 2213

ΜΕΛΙΝΑ 2413

ΙΟΛΗ 2096

ΑΡΜΟΝΙΑ 2513

ΗΛΕΚΤΡΑ 2013

ΜΥΡΤΩ 2313

ΕΡΙΦΥΛΛΗ 2113

ΗΡΩ 2355

ΑΙΟΛΟΣ 2370

ΑΝΟΙΞΗ 2365

ΑΜΒΡΟΣΙΑ 2440

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 2445

ΕΡΜΙΟΝΗ 2430

ΧΑΡΙΣ 2098

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 7337

ΡΙΓΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΕΚΡΟΥ 2110

ΒLUE 2120

GRAY 2130